Hakekat Amalan Kecerdasan (Mempermudah Menghafal)

Salah satu amalam berikut ini adalah amalan untuk mempermudah kita menghafal atau mengingati sesuatu pelajaran. ini sangat baik untuk para siswa atau yang masih duduk di bangku sekolah

- Membaca surah al-fatiha 313x di atas air putih lalu di minumkan selama 4 hari ketika bangun tidur sebelum makan atau minum.

-membaca ayat
"FAFAHAMNAHA SULAIMANA WA KULLAN ATAI HUKMAU WA ILMA WA SHAKHARNA MA'A DAWUDA JIBALA YUSABBIHNA WA THOIRONA WA KUNNA FA'ILIN...
bisa ditambah do'a
"ALLAHUMA YA RABBA MUSA WA HARUUN YA RABBA IBROOHIM, YA RABBA MUHAMMADIN S.A.W, AKRIMNI BI NURIL FAHMI WARZUQNI BIL ILMI WAL HIKMATA BIL HAQ WA SHOLALLAOHI ALA SYAIDINA MUHAMMADIN WA ALA ALIHI WA SHOHBIHI AJMA'IN"

atau membaca ayat di bawah ini:
Allaahumma innaa nas-aluka iimaanan daaiman wa nas aluka qalban khaasyi'an wa nas-aluka yaqiinan shaadiqan wa nas-aluka 'ilman naafi'an wa nas-aluka 'amalan shaalihan wa nas-aluka diinan qayyiman wa nas-alukal 'afwa wal'aafiyata wa nas-aluka tamaamal'aafiyati wa nas-alukasy syukra 'alal 'aafiyati wa nas-alukal ghinaa 'aninnaas.Allaahummar zuqna fahman nabiyyiin wa hifzhal mursaliin wa ilhaamal malaa-ikatil muqarrabiin birahmatika yaa arhamar raahimiin.
baca ayat diatas setelah sholat 5 waktu dan tiap kali sebelum belajar suatu ilmu, insya'Allah akan diberi kemudahan dalam memahami sesuatu.Semoga ijazah amalan ini bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan dan mempermudah dalam menghafal serta mempelajari keilmuan apapun.

Spiritual by Kuliah Ilmu Ghaib